Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Tahun 2020
Pengadilan Agama Banjarmasin

Bulan : September 2020

No.
Jenis Perkara
Sisa Lalu
Diterima
Dicabut
Diputus
Sisa
1
Ekonomi Syariah
2
1
0
3
0
2
Wakaf
0
0
0
0
0
3
Shadaqah
0
0
0
0
0
4
Perkawinan
183
204
10
140
241
5
Penetapan Ahli Waris
7
17
1
7
16
6
Lain-lain
0
4
0
3
1
7
Kewarisan
7
1
0
3
4
8
Hibah
0
0
0
0
0

Bulan : Agustus 2020

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 2 0 0 0 2
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 154 143 11 104 183
5 Penetapan Ahli Waris 6 11 1 11 7
6 Lain-lain 3 0 1 2 0
7 Kewarisan 6 1 0 0 7
8 Hibah 1 0 0 1 0

Bulan : Juli 2020

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 1 0 0 2
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 204 136 11 164 154
5 Penetapan Ahli Waris 6 12 1 11 6
6 Lain-lain 2 12 1 11 3
7 Kewarisan 6 4 0 4 6
8 Hibah 1 0 0 0 1

Bulan : Juni 2020

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 107 239 7 135 204
5 Penetapan Ahli Waris 1 11 0 6 6
6 Lain-lain 0 3 0 0 2
7 Kewarisan 5 1 0 0 6
8 Hibah 1 0 0 0 1

Bulan : Mei 2020

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 1 0 1 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 120 7 13 20 107
5 Penetapan Ahli Waris 1 1 1 0 1
6 Lain-lain 0 0 0 2 0
7 Kewarisan 5 0 0 0 5
8 Hibah 0 0 0 0 1

Bulan : April 2020

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 2 0 0 1 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 240 42 13 179 120
5 Penetapan Ahli Waris 5 3 2 5 1
6 Lain-lain 2 0 0 2 0
7 Kewarisan 3 3 1 0 5
8 Hibah 0 1 0 0 1

Bulan : Maret 2020

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 1 0 0 2
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 229 216 14 191 240
5 Penetapan Ahli Waris 6 9 3 7 5
6 Lain-lain 2 3 0 3 2
7 Kewarisan 1 2 0 0 3
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Februari 2020

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 223 199 13 181 229
5 Penetapan Ahli Waris 4 10 1 8 6
6 Lain-lain 6 2 0 6 2
7 Kewarisan 1 0 0 0 1
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Januari 2020

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 1 0 1 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 1 13 1 9 4
6 Lain-lain 0 6 0 0 6
7 Kewarisan 1 1 0 1 1
8 Hibah 0 0 0 0 0

Laporan Keadaan Perkara
Pengadilan Agama Banjarmasin

Bulan : Desember 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 5 4 0 8 1
6 Lain-lain 2 1 1 2 0
7 Kewarisan 1 1 1 0 1
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : November 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 8 11 0 14 5
6 Lain-lain 2 2 0 2 2
7 Kewarisan 0 2 0 1 1
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Oktober 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 6 15 2 11 8
6 Lain-lain 6 7 0 11 2
7 Kewarisan 0 0 0 0 0
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : September 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 0 1 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 16 10 4 16 6
6 Lain-lain 5 5 0 4 6
7 Kewarisan 2 0 0 2 0
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Agustus 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 1 0
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 16 16 2 14 16
6 Lain-lain 3 12 0 10 5
7 Kewarisan 1 1 0 0 2
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Juli 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 13 18 3 12 16
6 Lain-lain 6 4 0 7 3
7 Kewarisan 1 0 0 0 1
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Juni 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 16 8 2 9 13
6 Lain-lain 2 7 0 3 3
7 Kewarisan 1 0 0 0 1
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Mei 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 8 21 3 10 16
6 Lain-lain 8 4 1 9 2
7 Kewarisan 3 0 0 2 1
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : April 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 8 12 5 7 8
6 Lain-lain 7 3 0 5 5
7 Kewarisan 3 0 0 0 3
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Maret 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 12 10 2 12 8
6 Lain-lain 7 3 0 5 5
7 Kewarisan 3 0 0 0 3
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Februari 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 0 1 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 6 13 1 6 12
6 Lain-lain 5 10 1 8 7
7 Kewarisan 2 1 0 0 3
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Januari 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 3 9 0 6 6
6 Lain-lain 5 13 0 12 5
7 Kewarisan 2 1 0 1 2
8 Hibah 0 0 0 0 0

Laporan Keadaan Perkara
Pengadilan Agama Banjarmasin

Bulan : Desember 2018

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 13 4 0 14 3
6 Lain-lain 2 5 2 5 5
7 Kewarisan 2 0 0 0 2
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : November 2018

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 1 0
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 10 11 0 8 13
6 Lain-lain 2 6 0 1 7
7 Kewarisan 2 0 0 0 2
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Oktober 2018

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 12 16 1 17 10
6 Lain-lain 6 2 0 6 2
7 Kewarisan 1 1 0 0 2
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : September 2018

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 7 13 3 5 12
6 Lain-lain 8 7 1 8 6
7 Kewarisan 1 1 1 0 1
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Agustus 2018

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Penetapan Ahli Waris 5 9 1 6 7
3 Wakaf 0 0 0 0 0
4 Shadaqah 0 0 0 0 0
5 Perkawinan 0 0 0 0 0
6 Lain-lain 13 6 0 11 8
7 Kewarisan 1 0 0 0 1
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Juli 2018

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 7 5 1 6 5
6 Lain-lain 6 18 1 10 13
7 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Juni 2018

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 6 4 0 3 7
6 Lain-lain 5 3 0 2 6
7 Kewarisan 1 0 0 0 1
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Mei 2018

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Lain-lain 6 7 0 8 5
6 Kewarisan 1 0 0 0 1
7 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : April 2018

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Hibah 0 0 0 0 0
2 Lain-lain 0 0 0 0 0
3 Wakaf 0 0 0 0 0
4 Shadaqah 0 0 0 0 0
5 Perkawinan 0 0 0 0 0
6 Penetapan Ahli Waris 5 9 2 5 7
7 Ekonomi Syariah 1 0 0 0 1
8 Kewarisan 2 0 0 1 1

Bulan : Maret 2018

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 1 0 0 1 0
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 6 8 2 5 7
6 Lain-lain 13 8 0 6 15
7 Kewarisan 1 1 0 2 0
8 Hibah 0 0 0 0 0

Bulan : Februari 2018

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Shadaqah 0 0 0 0 0
2 Perkawinan 0 0 0 0 0
3 Penetapan Ahli Waris 10 7 3 6 8
4 Lain-lain 15 14 1 13 15
5 Kewarisan 1 1 0 1 1
6 Hibah 0 0 0 0 0
7 Ekonomi Syariah 1 1 0 1 1
8 Wakaf 0 0 0 0 0


Bulan : Januari 2018

No. Jenis Perkara Sisa Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa
1 Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0
2 Wakaf 0 0 0 0 0
3 Shadaqah 0 0 0 0 0
4 Perkawinan 0 0 0 0 0
5 Penetapan Ahli Waris 10 17 2 10 15
6 Lain-lain 2 26 4 15 9
7 Kewarisan 2 1 2 1 0
8 Hibah 0 0 0 0 0